ELEKTRONINIS PAKLAUSIMAS


Asmenų prašymai ir skundai (pranešimai) nagrinėjami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) viršininko 2010 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1V-84 patvirtintose Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse (žin., 2010, Nr. 58-2870) nustatyta tvarka. Inspekcijos kompetencijai nepriskirtas įstatymų ir kitų teisės aktų oficialus aiškinimas. Atsakymuose pateikiama tik Inspekcijos specialistų nuomonė nurodytais klausimais. Bendro pobūdžio prašymuose dėl nuomonės pateikimo taikant teisės aktų nuostatas pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Paaiškėjus konkrečioms faktinėms aplinkybėms, nenurodytoms paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos atsakymo turinys. Inspekcija neatsako už pasekmes, kurios gali atsirasti dėl paklausime nenurodytų pasikeitusių aplinkybių. Paklausimo formoje "*" pažymėtus laukus užpildyti būtina, kitu atveju paklausimo išsiųsti nepavyks. Užpildžius langelius neteisingai į klausimus nebus atsakyta.

Atsakymas į paklausimą Jums bus išsiųstas elektroniniu paštu.

Prašytume prieš pildant paklausimo formą susipažinti su skyrelyje "Klausimai ir atsakymai" jau pateiktais atsakymais.

Paklausėjo tipas:*
Klausimas:*
Siuntėjo vardas ir pavardė (Vardenis Pavardenis):*
Juridinio asmens kodas
(privaloma nurodyti, jei paklausėjas yra juridinis asmuo):
Juridinio asmens pavadinimas
(privaloma nurodyti, jei paklausėjas yra juridinis asmuo):
Telefonas:*
Adresas (pvz.: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius):*
El. paštas:*
Priedas (failas) max. 10 MB:
Galimi priedo formatai: doc,docx,odt,rtf,txt,pdf,adoc,jpg,png,mp3,mp4,wav,wma,wmv,avi. Arba ZIP archyvas su šių formatų failais.